Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2018, Ekonomia, Finanse, nr 2(38), Świder Wojciech » ,

WOJCIECH ŚWIDER: Wpływ inflacji, nominalnych stóp procentowych i realnych stóp procentowych na długoterminowe notowania par walutowych USD/JPY, GBP/USD i GBP/JPY

Pobierz artykuł w PDF

  AFILIACJA AUTORA: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii

  ABSTRAKT: W artykule dokonano klasyfikacji działalności na rynku walutowym; jest to: handel i inwestycje, spekulacja oraz dążenie do zabezpieczenia. Przeanalizowano czynniki wpływające na zmiany kursów walut w ramach trzech grup: ekonomicznych, instytucjonalnych oraz psychologicznych. Na podstawie danych zbadano relacje zachodzące między nominalnymi stopami procentowymi, realnymi stopami procentowymi i inflacją a kursem badanych par walutowych. Inflacja okazała się silnym czynnikiem osłabiającym daną walutę w długim terminie, co jest zgodne z założeniami teoretycznymi. Wyższe nominalne i realne stopy procentowe w umiarkowanym stopniu wykazywały również negatywną zależność w odniesieniu do kursów walut badanych w ramach artykułu, co może rodzić pytania o zgodność z powszechnie obowiązującą teorią. Na koniec przeprowadzono rozważania mające wyjaśnić uzyskane wyniki i umiejscowić je w szerszym kontekście oraz wskazano ograniczenia badania.

  SŁOWA KLUCZOWE: waluty, rynek walutowy, rynek forex, pary walutowe

  BIBLIOGRAFIA

  1. Douglas, M. (2014). W transie inwestowania. Tłum. L. Sielicki. Gliwice: Helion. ISBN 9788324674176.
  2. Fama, E.F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. The Journal of Finance, 25(2), 383–417.
  3. (2016). Federal Reserve Economic Data [online, dostęp: 2016-11-04]. St. Louis, MO: The Federal Reserve Bank of St. Louis. Dostępny w Internecie: https://fred.stlouisfed.org.
  4. Haugen, R. (1999). Nowa nauka o finansach. Przeciw efektywności rynku. Tłum. K. Środa. Warszawa: WIG-Press. ISBN 838701429X.
  5. Kołodziejczyk, H. (2017). Kurs walutowy, kryzys i polityka monetarna. Warszawa: CeDeWu.
  6. Kucharska, R. (2001). Rynek walutowy i pieniężny: wprowadzenie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8388597191.
  7. Lutkowski, K. (1998). Międzynarodowy system walutowy. Warszawa: Poltext. ISBN 8385366962.
  8. Murphy, J. (1999). Analiza techniczna rynków finansowych. Tłum. W. Madej. Warszawa: WIG-Press. ISBN 8387014222.
  9. Pring, M. (2006). Psychologia inwestowania. Klasyczne strategie osiągania sukcesów na giełdzie. Tłum. A. Nowińska. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8388597310.
  10. Schwager, J. (2014). Jak naprawdę działają rynki. Fakty i mity. Tłum. M. Jania. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business. ISBN 9788326443084.
  11. Stefański, R. (2016). Kurs walutowy jako determinanta współczesnych obrotów handlu zagranicznego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. ISBN 9788374179072.
  12. (2016). Serwis internetowy [online, dostęp: 2016-11-04]. Warszawa: Stooq. Dostępny w Internecie: https://stooq.pl.
  13. Stopka, M. (2016). Dlaczego frank tak mocno urósł? Co wpływa na kursy walut? Jakie są teorie dotyczące kształtowania się kursów walut w krótkim i długim okresie czasu? [online, dostęp: 2016-11-04]. Dostępny w Internecie: http://www.michalstopka.pl/dlaczego-frank-tak-mocno-urosl-co-wplywa-na-kursy-walutjakie-sa-teorie-dotyczace-ksztaltowania-sie-kursow-walut-w-krotkim-i-dlugim-okresie-czasu/.
  14. Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. ISBN 9788374174145.
  15. Ward, S. (2015). Psychologia skutecznego tradingu. Tłum. R. Szymaniak. Poznań: Maklerska.pl. ISBN 9788393774388.
  16. Zając, J. (2005). Polski rynek walutowy w praktyce. Warszawa: K.E Liber. ISBN 8388170481.
  17. Zielonka, P. (2015). Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788375566925