Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » Wykaz recenzentów współpracujących z redakcją

Wykaz recenzentów współpracujących z redakcją

2018
prof. Sofia Asonitou (University of West Attica, Grecja)
dr hab. Agata Balińska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska)
dr hab. Jacek Bendkowski (Politechnika Śląska, Polska)
prof. Gabrijela Budimir Šoško (High Business School Nikola Šubić Zrinski in Zagreb, Chorwacja)
dr Marcin Butlewski (Politechnika Poznańska, Polska)
dr hab. Jolanta Chluska (Politechnika Częstochowska, Polska)
dr Grzegorz Dahlke (Politechnika Poznańska, Polska)
dr hab. Wiesław Drobek (Politechnika Opolska, Polska)
dr hab. Joanna Działo (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska)
prof. dr hab. inż. Ewa Górska (Politechnika Warszawska, Polska)
dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
dr hab. Edyta Gwarda-Gruszczyńska (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr hab. Wojciech Jarecki (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr hab. Bartosz Jasiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska)
dr hab. Sławomir Kalinowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
dr Wojciech Kozioł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr hab. Czesław Mesjasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr hab. Rafał Michalski (Politechnika Wrocławska, Polska)
dr hab. Agnieszka Misztal (Politechnika Poznańska, Polska)
dr hab. Mirosław Moroz (Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu, Polska)
prof. Ivars Muzis (Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Łotwa)
prof. dr hab. Jerzy Olszewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
dr hab. Teresa Orzeszko (Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu, Polska)
dr hab. Jan Rajmund Paśko (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Polska)
prof. Saša Petar (Politechnic Pula, Chorwacja)
dr hab. Edyta Rudawska, (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
prof. dr hab. Leszek Rudnicki (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Polska)
dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska (Politechnika Poznańska, Polska)
dr hab. Jan Sikora (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
dr Varelas Sotirios (Neapolis University Pafos, Cypr)
dr hab. Marzena Stor (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska)
dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
prof. dr hab. Edwin Tytyk (Politechnika Poznańska, Polska)
prof. Gerhard Wilhelm Weber (Middle East Technical University, Turcja, Politechnika Poznańska, Polska)
doc. dr Dagmar Weberová (Tomas Bata University in Zlín, Czechy)
dr hab. Mariusz Zieliński (Politechnika Opolska, Polska)

2017
dr hab. Piotr Bartkowiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
dr hab. Jacek Bendkowski (Politechnika Śląska, Polska)
dr hab. Andrzej Borowicz (Uniwersytet Łódzki, Polska)
prof. Gabrijela Budimir Šoško (High Business School Nikola Šubić Zrinski in Zagreb, Chorwacja)
prof. Krešimir Buntak (University North in Varaždin, Chorwacja)
dr hab. Jolanta Chluska (Politechnika Częstochowska, Polska)
dr hab. Wiesław Drobek (Politechnika Opolska, Polska)
dr hab. Joanna Działo (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr hab. Iwona Foryś (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
prof. dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Polska)
prof. dr hab. inż. Ewa Górska (Politechnika Warszawska, Polska)
dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
prof. dr hab. Marek Grzybowski (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Polska)
dr hab. Witold Grzywiński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
dr hab. Edyta Gwarda-Gruszczyńska (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr hab. Wojciech Jarecki (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr hab. Bartosz Jasiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska)
dr hab. Sławomir Kalinowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
dr hab. Magdalena Knapińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
dr hab. Czesław Mesjasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr hab. Agnieszka Misztal (Politechnika Poznańska, Polska)
dr hab. Mirosław Moroz (Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu, Polska)
prof. Ivars Muzis (Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Łotwa)
prof. dr hab. Jerzy Olszewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
dr hab. Teresa Orzeszko (Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu, Polska)
dr hab. inż. Halina Pawlak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
prof. Saša Petar (Politechnic Pula, Chorwacja)
dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
prof. Elisabete Rodrigues (Polytechnics Institute of Portalegre, Portugalia)
dr hab. Edyta Rudawska, (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
prof. dr hab. Leszek Rudnicki (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Polska)
prof. dr hab. Jan Siekierski (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Polska)
dr hab. Małgorzata Sławińska (Politechnika Poznańska, Polska)
dr hab. Maria Smejda, PhD―Bielsko-Biala School of Finances and Law, Poland
dr hab. Katarzyna Szczepańska (Politechnika Warszawska, Polska)
prof. dr hab. Edwin Tytyk (Politechnika Poznańska, Polska)
prof. Fernando Teixeira (Polytechnic Institute of Beja, Portugalia)
dr hab. Mariusz Zieliński (Politechnika Opolska, Polska)

2016
prof. Alina Bǎdulescu, PhD (University of Oradea, Rumunia)
prof. Elsa Maria Nunes Barbosa (Polytechnic Institute of Beja, Portugalia)
dr hab. Jacek Bendkowski (Politechnika Śląska, Polska)
prof. Gabrijela Budimir Šoško, PhD (High Business School Nikola Šubić Zrinski in Zagreb, Chorwacja)
dr hab. Magdalena Florek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
dr hab. Iwona Foryś (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)
prof. dr hab. inż. Ewa Górska (Politechnika Warszawska, Polska)
dr hab. inż.  Iwona Grabarek (Politechnika Warszawska, Polska)
dr hab. inż. Józef Gruszka (Politechnika Poznańska, Polska)
dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
dr hab. Witold Grzywiński (Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytetu Poznańskiego, Polska)
dr hab. Wojciech Jarecki (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr hab. Bartosz Jasiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska)
dr hab. Izabela Koładkiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska)
prof. dr hab. Edward Kowal (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
dr hab. inż. Agnieszka Misztal (Politechnika Poznańska, Polska)
prof. Ivars Muzis (Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Łotwa)
prof. dr hab. Jerzy Olszewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
dr hab. Aleksander Panasiuk (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr hab. inż. Halina Pawlak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
prof. Saša Petar (Politechnic Pula, Chorwacja)
dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
prof. Elisabete Rodrigues (Polytechnics Institute of Portalegre, Portugalia)
dr hab. Edyta Rudawska, (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr hab. Magdalena Rzemieniak (Politechnika Lubelska, Polska)
dr hab. Małgorzata Sławińska (Politechnika Poznańska, Polska)
dr hab. Agnieszka Sokołowska (Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu, Polska)
dr hab. Marzena Stor (Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu, Polska)
prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk (Politechnika Poznańska, Polska)

2015
prof. Sofia Asonitou (Technological Educational Institute of Athens, Grecja)
dr hab. Jacek Bendkowski (Politechnika Śląska, Polska)
prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
dr hab. Agnieszka Bitkowska (Wyższa szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Polska)
prof. Gabrijela Budimir Šoško (High Business School Nikola Šubić Zrinski in Zagreb, Chorwacja)
prof. Krešimir Buntak (University North in Varaždin, Chorwacja)
prof. dr hab. Leopold Ciborowski (Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Polska)
dr hab. Marek Cisek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, Polska)
prof. dr hab. Janusz Czekaj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr hab. Janusz Feczko (Politechnika Koszalińska, Polska)
prof. dr hab. Małgorzata Gableta (Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu, Polska)
prof. dr hab. inż. Ewa Górska (Politechnika Warszawska, Polska)
dr hab. inż.  Iwona Grabarek (Politechnika Warszawska, Polska)
dr hab. Edyta Gwarda-Gruszczyńska (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr Krzysztof Hankiewicz (Politechnika Poznańska, Polska)
dr hab. Wojciech Jarecki (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska (Uniwersytet Gdański, Polska)
dr hab. Przemysław Kabalski (Uniwersytet Łódzki, Polska)
prof. Androniki Kavoura (Technological Educational Institute of Athens, Grecja)
prof. dr hab. Dorota Kotlorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska)
prof. dr hab. Edward Kowal (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
dr hab. Andrzej Kozina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
dr hab. Zbigniew Matyjas (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr hab. Mirosław Moroz (Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu, Polska)
prof. dr hab. Jerzy Olszewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
dr hab. Aleksander Panasiuk (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr hab. inż. Halina Pawlak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
prof. Saša Petar (Politechnic Pula, Chorwacja)
dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr hab. Małgorzata Rozkwitalska (Wyższa Szkoła  Bankowa W Gdańsku, Polska)
prof. dr hab. Józef Sala (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof. Aljoša Šestanowić (University College Effectus in Zagreb, Chorwacja)
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek Uniwersytet Maii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
dr hab. Maria Smejda (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska)
dr hab. Agnieszka Sokołowska (Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu, Polska)
dr hab. Marzena Stor (Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu, Polska)
prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk (Politechnika Poznańska, Polska)
dr hab. Piotr Wójtowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Polska)

2014
prof. Elsa Barbosa (Polytechnic Institute of Beja, Portugalia)
prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Stanisław Belniak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Leopold Ciborowski (Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Polska)
dr hab.Marek Cisek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, Polska)
Prof. Janusz Czekaj, (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr hab. Janusz Feczko (Politechnika Koszalińska, Polska)
prof. dr hab. Małgorzata Gableta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska)
prof. Stefanka Georgieva (Trakia University Stara Zagora, Bułgaria)
prof. dr hab. Anna Harańczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska (Uniwersytet Gdański, Polska)
dr inż. Radka Johnova (The Higher Professional School for Information Services, Czechy)
prof. Memet Karakuş (Çukurova University, Turcja)
prof. Androniki Kavoura (Technological Educational Institute of Athens, Grecja)
prof. dr hab. Dorota Kotlorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska)
dr hab. Andrzej Kozina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof. Ivars Muzis (Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Łotwa)
dr Krzysztof Polak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
dr Elisabete Rodrigues  (Institute of Higher Studies in Administration and Languages, Madeira, Portugalia)
prof. dr hab. Józef Sala (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Polska)
prof. Paloma Taltavull de la Paz (University of Alicante, Hiszpania)
prof. Branko Wasserbauer (Karlovac University of Applied Sciences, Chorwacja)
dr hab. Piotr Wójtowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof. Tülay Yıldırım (Yeni Yüzyıl University, Turcja)

2013
Ass. prof. Rumyana Angelowa (Trakia University in Stara Zagora, Bułgaria)
prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Stanisław Belniak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Władysław Błasiak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr hab. Paweł Cabała (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr hab. Marek Ćwiklicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof.dr hab. Józefa Famielec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Małgorzata Gableta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska)
dr hab. Andrzej Jaki(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska (Uniwersytet Gdański, Polska)
dr hab. Jarosław Karpacz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Ass. prof. Vicky Katsoni (Technological Educational Institute of Athens, Grecja)
prof. Androniki Kavoura (Technological Educational Institute of Athens, Grecja)
prof. dr hab. Beata Meyer (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
prof. dr hab. Józef Sala (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr hab. Adam Samborski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Polska)
prof. Paloma Taltavull de la Paz (University of Alicante, Hiszpania)
dr hab. Janusz Toruński (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, Polska)
prof. Branko Wasserbauer (Karlovac University of Applied Sciences, Chorwacja)

2012
prof. dr hab. Stanisław Belniak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab. Władysław Błasiak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
dr hab. Marek Cisek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
prof. dr hab. Kazimierz Górka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab. Jarosław Karpacz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab. Janusz Toruński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
dr hab. Tadeusz Wawak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab. Piotr Wójtowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

2011
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Krzysztof Kaganek (Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie)
dr hab. Bogusz Mikuła (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Jerzy Potoczny (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku)

2010
prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk
dr hab. Stanisław Belniak
dr hab. Henryk Duda
prof. dr. hab. Leszek Kozioł
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
dr hab. Czesław Zając

1999-2009
dr hab. Tadeusz Ambroży
prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk
dr hab. Stanisław Belniak
prof. dr hab. Zofia Dach
dr hab. Henryk Duda
prof. dr hab. Władysław W. Gaworecki
prof. dr hab. Danuta Gielarowska
dr hab. Bogusława Gnela
prof. dr hab. Jan Hartman
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
dr hab. Krzysztof Kaganek
prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
dr hab. inż. Andrzej Korecki
prof. dr hab. Leszek Kozioł
prof. dr hab. Eugeniusz Kulwicki
dr hab. Marek Lisiński
dr hab. Paweł Lula
prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski
dr hab. Bogusz Mikuła
prof. dr hab. Anna Nehring
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
prof. dr hab. Kazimierz Perechuda
dr hab. Jerzy Potoczny
prof. dr hab. Wasilij Rudnicki
dr hab. Józef Sala
prof. dr hab. Jan Siekierski
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
prof. dr hab. Adam Stabryła
prof. dr hab. Tadeusz Stanisz
dr hab. Wiesław Waszkielewicz
prof. dr hab. Jan Wiktor
dr hab. Michał Woźniak
dr hab. Czesław Zając
prof. dr hab. Stanisław Żak
prof. dr hab. Janusz Żmija