Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2016, Ergonomia, Muszyński Zenon, nr 1(29) » ,

ZENON MUSZYŃSKI: Rozwój ergonomii w Polsce i na świecie

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRACT: W artykule przedstawiono wybrane ważniejsze zagadnienia rozwoju ergonomii w Polsce i na świecie. Podano istotę, znaczenie ergonomii, scharakteryzowano jej interdyscyplinarny charakter oraz zaprezentowano rozwój instytucji zajmujących się ergonomią: komitety i komisje ergonomiczne PAN, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, a także inne organizacje działające w kraju i za granicą. W dalszej części zostały przeanalizowane wybrane determinanty ergonomicznej pracy, ze zwróceniem uwagi szczególnie na społeczne i ekonomiczne aspekty, zwłaszcza wydajności pracy i zadowolenia z pracy. Sformułowano również działania stymulujące postęp ergonomiczny i czyniące go ważnym składnikiem rozwoju gospodarki.

  BIBLIOGRAFIA

  1. Ćwirko, H. (2007). Rys historyczny ergonomii w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ergonomiczne.
  2. Franus, E. (1992). Struktura i ogólna metodologia nauki ergonomii. Kraków: Universitas. ISBN 8370521126.
  3. Górska, E. (2007). Ergonomia: projektowanie, diagnoza, eksperymenty. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 9788372077103.
  4. Jastrzębowski, W. (1857). Rys ergonomii, czyli Nauki o pracy opartej o prawa zaczerpnięte z Nauki Przyrody. Przyroda i Przemysł, 29–32.
  5. Kozioł, L., Karaś, A. (2015). The concept of the tourism enterprise innovation analysis. Ekonomiczne Problemy Turystyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 4(32), 19–29.
  6. Maliszewski, A., Batogowska, A. (1997). Ergonomia dla każdego. Warszawa: Sorus. ISBN 8387133086.
  7. Nowa encyklopedia powszechna PWN. (1995). T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301141808.
  8. Nycz, T.M. (2008). Kodeks pracy z komentarzem. Kraków–Tarnobrzeg: Tarbonus. ISBN 9788373942264.
  9. Olszewski, J. (1997). Podstawy ergonomii i fizjologii pracy. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. ISBN 8385530908.
  10. Pacholski, L. (1993). Rola ergonomii w gospodarce biznesu. Zastosowania Ergonomii, 2/3.
  11. Rosner, J. (1985). Ergonomia. Warszawa: PWE. ISBN 8320804795.
  12. Wikipedia. (2016). Ergonomia. W: Wikipedia: wolna encyklopedia [online, dostęp: 2016-02-15]. Dostępny w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ergonomia.
  13. Wykowska, M. (1994). Definicja, cele i zakres ergonomii [online, dostęp: 2016-01-15]. W: Ergonomia – wydanie internetowe. Kraków: Wydawnictwa AGH. Dostępny w Internecie: http://www.ergonomia.agh. edu.pl/Skrypt_Ergonomia-M.Wykowska/ergonomia/nr_2.htm.