Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2009, Muszyński Zenon, nr 1(12), Zarządzanie zasobami ludzkimi » ,

ZENON MUSZYŃSKI: Wymiary potencjału pracy w przedsiębiorstwie

Pobierz artykuł w PDF

    W artykule przedstawiono węzłowe zagadnienia merytoryczne i metodyczne kształtowania i rozwoju potencjału pracy w przedsiębiorstwie, przy czym szczególną uwagę zwrócono na jego wymiar ilościowy, tj. czas pracy pracowników. Ten sposób tworzenia wizji kompetencji pracowników (potencjału pracy) wymaga określenia standardów w zakresie potencjału ludzkiego (kwalifikacyjnego), motywacji w pracy, jak również standardów w zakresie form organizacji czasu pracy oraz wykorzystania dysponowanego funduszu czasu pracy. Zagadnienia te zostały dość dogłębnie zbadane i opisane w niniejszym opracowaniu.