Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2016, Bezpieczeństwo i higiena pracy, nr 4(32), Pawłowska Zofia, Zarządzanie przedsiębiorstwem » ,

ZOFIA PAWŁOWSKA: Metody komunikacji w sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Dynamiczny rozwój technologii informatycznych w coraz większym stopniu wpływa na procesy komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwach. Niektórzy badacze zajmujący się procesami komunikacyjnymi twierdzą jednak, że wdrożenie nowych kanałów komunikacji poprzedza zrozumienie skutków ich implementacji oraz teorie na temat wpływu metod komunikacji na różne procesy organizacyjne (Raeth, Zmolnik, Urbach, Zimmer, 2009). W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie, jakiego rodzaju metody są obecnie stosowane w przedsiębiorstwach o komunikowania się w sprawach BHP i czy wdrożenie sformalizowanego systemu zarządzania BHP wpływa na rozwój wewnętrznego komunikowania się, a także pozyskanie opinii co do skuteczności różnych metod, czynników wpływających na ich wprowadzanie oraz kosztów i wyników ich wprowadzania. Badaniami objęto 86 spółek. Wyniki pokazały, że badane przedsiębiorstwa korzystają najczęściej z 2–3 kanałów komunikacyjnych w celu zapewnienia pracownikom informacji o zagadnieniach związanych z BHP i z 2 kanałów komunikacyjnych, aby otrzymać od pracowników informacje na ten temat. Do przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy służą najczęściej metody klasyczne, takie jak formalne zebrania i szkolenia, które są równocześnie uważane za skuteczniejsze od metod elektronicznych. Badania potwierdziły również, że wdrażaniu systemu zarządzania BHP towarzyszy rozwój wewnętrznego komunikowania się na tematy BHP.

  BIBLIOGRAFIA

  1. Bolek, J. (2012). Efektywne wykorzystywanie klasycznych i nowoczesnych narzędzi komunikacji wewnętrznej przez przedsiębiorstwo. In: W. Harasim (ed.). Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej (pp. 133–151). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji. ISSN 17344468.
  2. Bughin, J., Chui, M. et. al. (2013). Evolution of the networked enterprise: McKinsey Global Survey results [online; accessed: 2016-11-23]. McKinsey & Company. Retrieved from: http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/evolution_of_the_networked_enterprise_mckinsey_global_survey_results.
  3. EU-OSHA. (2012). Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: Partnerstwo dla prewencji. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy [European Agency for Safety & Health at Work] [online, accessed: 2016-11-23]. Leaflet. Retrieved from: http://wsse.szczecin.pl/docs/dns/hp/ulotka-ogolna1.pdf.
  4. EU-OSHA. (2013). Priorities for occupational safety and health research in Europe: 2013–2020. European Agency for Safety and Health at Work. Luxembourg: Publications Office of the European Union. ISBN 9789292400682.
  5. GFMP Management Consultants. (2011). Komunikacja wewnętrzna w Polsce 2011: Raport z badania: grudzień 2011 [online, accessed: 2016-11-23]. Retrieved from: http://www.proto.pl/PR/Pdf/badanie_komunikacja_2011.pdf.
  6. Lesca, H. (1994). Veille stratégique: L’intelligence de l’entreprise. Lyon-Villeurbanne: Aster. ISBN 2950819109.
  7. Pawłowska, Z. (2015). Elektroniczne i klasyczne metody wewnętrznego komunikowania się w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 5 (524), 10–13.
  8. Podgórski, D. (2010). The use of tacit knowledge in occupational safety and health management systems. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 16 (3), 283–310.
  9. Potocki, A. (2011). Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą. In: A. Potocki (ed.). Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą (pp. 33–57). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ISBN 9788362511655.
  10. Raeth, P., Smolnik, S., Urbach, N., Zimmer, C. (2009). Towards assessing the success of social software in corporate environments [online, accessed: 2016-11-23]. AMCIS 2009 Proceedings. Retrieved from: http://aisel.aisnet.org/amcis2009/662.
  11. Rice, R. E. (1987). Computer-mediated communication and organisational innovation. Journal of Communication, 37 (4), 65
  12. Shereihiy, B., Karwowski, W. (2006). Knowledge management for occupational safety, health, and ergonomics. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 16 (3), 309–319.