[1]
KoziołM., MikosA. i LeśniakK. 2018. Przyczyny niskiego wykorzystania e-learningu w procesie szkolenia pracowników w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 40, 4 (grudz. 2018), 13-23. DOI:https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.04.1323.