[1]
DąbrowaM. 2018. Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) jako miernik poziomu życia. Wykorzystanie metody dystansowej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 39, 3 (wrz. 2018), 159-172. DOI:https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.03.159172.