[1]
Wnorowski H 1999. Nowe produkty w strategiach przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego (na przykładzie Polmosu Białystok). Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 2 (grudz. 1999), 265-276. DOI:https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.265276.