[1]
Szumilak J 1999. Polityka cen przedsiębiorstw handlowych i jej uwarunkowania. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 2 (grudz. 1999), 19-26. DOI:https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.1926.