[1]
Ciućmański B. i StanekL. 2010. Preferencje studentów aglomeracji tarnowskiej w zakresie czynnych form rekreacji ruchowej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 15, 1 (mar. 2010), 103-111. DOI:https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.103111.