[1]
Ramocka M. 2010. Relatywizm kulturowy w etyce życia gospodarczego. Analiza przypadku – przykład zderzenia kulturowego Japonii i Polski. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 15, 1 (mar. 2010), 67-76. DOI:https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.6776.