[1]
StabryłaA. 2010. Wybrane rachunki kosztów w zarządzaniu procesowym. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 15, 1 (mar. 2010), 77-90. DOI:https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.7790.