[1]
KoziołL. 2010. Zarządzanie kadrami w turystyce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 15, 1 (mar. 2010), 159-182. DOI:https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.159182.