[1]
MikułaB. 2000. Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 3 (grudz. 2000), 33-40. DOI:https://doi.org/10.25944/znmwse.2000.03.3340.