[1]
KoziołL. 2004. Istota i ocena produktywności. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 5 (grudz. 2004), 63-73. DOI:https://doi.org/10.25944/znmwse.2004.05.6373.