[1]
Rudnicki W, Sarakhman O i Shurpenkova R 2019. Audyt strategiczny jako narzędzie kontroli wydatkowania środków publicznych na Ukrainie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 43, 3 (wrz. 2019), 47-57. DOI:https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.4757.