[1]
Butlewski M, Czernecka W, Szczepaniak A, Pojasek M i Baran M 2019. Praktyczne implikacje dla analiz ergonomicznych w zarządzaniu projektami wynikające z normy EN 16710-2 Metody ergonomiczne: Metodyka analizy pracy wspierająca projektowanie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 43, 3 (wrz. 2019), 127-142. DOI:https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.127142.