[1]
DobrukM. 2020. Przeciwdziałanie negatywnym aspektom starzenia się przez promowanie aktywności fizycznej wśród osób starszych na przykładzie Dziennego Domu Pobytu w Nysie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 48, 4 (grudz. 2020), 59-73. DOI:https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.5973.