[1]
ZąbekJ. 2020. Przewaga konkurencyjna marki samochodowej w świetle jakościowej kwantyfikacji cen. Analiza na przykładzie wybranego obszaru oddziaływania. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 48, 4 (grudz. 2020), 77-93. DOI:https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.7793.