[1]
KaraśA. 2021. Alianse wiedzy i ich wpływ na działalność innowacyjną przedsiębiorstwa: -. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 51, 3 (wrz. 2021), 75-85. DOI:https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.7585.