[1]
KoziołL. 2021. Koncepcja systemu oceny kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 52, 4 (grudz. 2021), 6780. DOI:https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.04.6780.