(1)
KoziołL.; ZąbekJ. Implikacje Regulacji Prawnych O przeciwdziałaniu Nieuczciwym Praktykom Rynkowym doskonalące jakość (produktu). ZN MWSE w Tarnowie 2017, 33, 55-69.