(1)
KoziołM.; MikosA.; LeśniakK. Przyczyny Niskiego Wykorzystania E-Learningu W Procesie Szkolenia pracowników W Sektorze małych I średnich przedsiębiorstw. ZN MWSE w Tarnowie 2018, 40, 13-23.