(1)
KoziołL.; BuzowskaB. Praktyki Nadzorcze I zarządcze a Dobrostan pracowników. ZN MWSE w Tarnowie 2016, 29, 39-48.