(1)
MuszyńskiZ. Rozwój Ergonomii W Polsce I Na świecie. ZN MWSE w Tarnowie 2016, 29, 87-100.