(1)
WojtowiczA.; MikosA. Wielowymiarowe Funkcjonowanie Systemu Innowacji - Zarys Koncepcji. ZN MWSE w Tarnowie 2012, 21, 157-179.