(1)
PyrekR. Quick Response Manufacturing (QRM) - Nowa Metoda Wytwarzania. ZN MWSE w Tarnowie 2006, 9, 183-200.