(1)
RudnickiL. Wpływ Ryzyka Na Zachowanie Konsumenta Na Rynku Turystycznym . ZN MWSE w Tarnowie 2006, 9, 259-265.