(1)
RamockaM. Zagadnienia Etyki Biznesu W Islamie . ZN MWSE w Tarnowie 2006, 9, 127-141.