(1)
KoziołL.; KoziołM. Koncepcja Analizy I Rekonstrukcji Systemu Czasu Pracy W przedsiębiorstwie. ZN MWSE w Tarnowie 2018, 38, 101-117.