(1)
ChrabąszczK. Condoinwestycje Jako Alternatywna Forma Alokacji kapitału. ZN MWSE w Tarnowie 2014, 24, 47-58.