(1)
KaraśA. Rozwój Kompetencji pracowników Jako Podstawa innowacyjności przedsiębiorstwa. ZN MWSE w Tarnowie 2012, 20, 73-85.