(1)
KoziołL.; Chrabąszcz-Sarad K. Ocena efektywności kontraktów Kierowniczych W przedsiębiorstwach Komunalnych. ZN MWSE w Tarnowie 2018, 37, 53-67.