(1)
ZychW.; KoziołL. Dualistyczny I Monistyczny System Nadzoru I zarządzania W przedsiębiorstwie. ZN MWSE w Tarnowie 2009, 12, 293-303.