(1)
KoziołM.; MuszyńskiZ.; Kulwicki E. Ergonomiczne Aspekty wypadkowości Przy Pracy. ZN MWSE w Tarnowie 2018, 37, 85-101.