(1)
WołoszynP. Program Data Visualizer W Badaniu przebiegów Chaotycznych. ZN MWSE w Tarnowie 2007, 10, 201-213.