(1)
DąbrowaM. Wskaźnik Rozwoju społecznego (HDI) Jako Miernik Poziomu życia. Wykorzystanie Metody Dystansowej. ZN MWSE w Tarnowie 2018, 39, 159-172.