(1)
KukułaU. Alians Jako Strategia przedsiębiorstwa W Warunkach Konkurencji . ZN MWSE w Tarnowie 1999, 131-140.