(1)
FamielecJ. Marketing a Interfuzja . ZN MWSE w Tarnowie 1999, 79-88.