(1)
KarczB.; MalecM. Nowe Produkty Bankowe Formą Strategii Marketingowej banków (na przykładzie Kart płatniczych). ZN MWSE w Tarnowie 1999, 97-108.