(1)
SzumilakJ. Polityka Cen przedsińôbiorstw Handlowych I Jej Uwarunkowania. ZN MWSE w Tarnowie 1999, 19-26.