(1)
JankaE.; LigowskaK. Rola I Funkcje Oraz Aspekty jakościowe Badań Marketingowych Przeprowadzanych Dla przedsiębiorstw przemysłowych . ZN MWSE w Tarnowie 1999, 89-96.