(1)
CieślaS. Sprzedaż bezpośrednia Jako Kanał Dystrybucji Gospodarstw Rolnych . ZN MWSE w Tarnowie 1999, 69-77.