(1)
AltkornJ. Uwarunkowania Rozwoju Marketingu W Polsce . ZN MWSE w Tarnowie 1999, 9-17.