(1)
ByczkowskaM. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne Jako międzynarodowy przepływ kapitału. ZN MWSE w Tarnowie 2009, 13, 211-220.