(1)
KowalskaK. Społeczna odpowiedzialność Uczelni. ZN MWSE w Tarnowie 2009, 13, 289-300.