(1)
BuzowskaB. Kontrowersje wokół Wynagrodzenia menedżerów Jako Instrumentu Nadzoru Nad własnością. ZN MWSE w Tarnowie 2010, 15, 9-17.