(1)
Żychowska M.; NowakM.; Żiżka-SalamonD. Ocena sprawności Motorycznej młodych Kobiet uprawiających Rekreacyjnie Aerobik. ZN MWSE w Tarnowie 2010, 15, 137-147.