(1)
Ciućmański B.; StanekL. Preferencje studentów Aglomeracji Tarnowskiej W Zakresie Czynnych Form Rekreacji Ruchowej. ZN MWSE w Tarnowie 2010, 15, 103-111.