(1)
StabryłaA. Wybrane Rachunki kosztów W zarządzaniu Procesowym. ZN MWSE w Tarnowie 2010, 15, 77-90.